Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych w Tarnowie

Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych p.w. Najświętszej Maryi Panny Bramy Niebios i św. Józefa w Tarnowie znajduje się dość daleko od centrum miasta, na skrzyżowaniu ul. Krzyskiej z ul. Spokojną, przy trasie wylotowej w kierunku Dąbrowy Tarnowskiej. Do Tarnowa siostry zostały zaproszone z katowickiego klasztoru w 1997r. przez ks. Bp. Wiktora Skworca zaraz po ogłoszeniu jego nominacji na ordynariusza tarnowskiego, jednak sama myśl założenia nowej fundacji nurtowała katowicką wspólnotę już wcześniej. Tu, w Tarnowie trzeba było zbudować klasztor od podstaw. Dyrektorem budowy został, znany sądeczanom, ks. dr Waldemar Durda. Na jego prośbę projekt klasztoru wykonała społecznie architekt Elżbieta Langer z Bochni, znana już wtedy z wielu projektów architektury sakralnej zrealizowanych nie tylko w Polsce, lecz również za granicą, m.in. w Kazachstanie, na Ukrainie a nawet w Brazylii. Plac budowy poświęcił ks. bp Wiktor Skworc 19 maja 1999r.

Miesiąc później 16 czerwca Ojciec święty Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny w Starym Sączu podczas Mszy św. kanonizacyjnej św. Kingi. Budowa, dzięki ofiarności wiernych rosła szybko. Już 13 grudnia 2000r. bp Wiktor Skworc odprawił Mszę św. inauguracyjną i po poświęceniu wykończonej części budynku klasztornego, jeszcze bez kaplicy i zamknięciu klauzury papieskiej, rozpoczęło się życie zakonne nowej wspólnoty. Rok później w święto Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia 2001r. biskup ordynariusz konsekrował kaplicę, która została udostępniona wszystkim wiernym odwiedzającym klasztor. Autorem wystroju kaplicy jest ks. Prałat Tadeusz Bukowski. Część ołtarzowa z okratowanym witrażem będąca tłem dla tabernakulum stanowi przesłonę dla znajdującego się za ścianą chóru klasztornego, gdzie siostry odprawiają modlitwy liturgiczne. Witraż przedstawia dwóch aniołów adorujących Chrystusa. Górny witraż w ścianie ołtarzowej przepuszcza światło do kaplicy. Znajduje się on ponad dachem chóru klasztornego.

Przedstawiona jest na nim Matka Boska z Dzieciątkiem jako Brama Niebios w otoczeniu świętych karmelitańskich składających jej hołd. Figury po obu stronach ołtarza przedstawiają św. Teresę od Dzieciątka Jezus oraz św. Józefa. Autorka projektu klasztoru starała się poznać od środka życie sióstr, aby zaprojektować klasztor w sposób funkcjonalny. Udało się jej w pełni połączyć funkcjonalność z pięknem budowli. Uważa ona ten projekt za swoją "kościelną wizytówkę". W dowód uznania za postawę moralną i zaangażowanie w pracę dla dobra wspólnego architekt Elżbieta Langer została odznaczona przez papieża Benedykta XVI w listopadzie 2006r. medalem "Pro Ecclesia et Pontifice". O nadanie tego odznaczenia wystąpił biskup ordynariusz do papieża Jana Pawła II. Uczynił to w związku z wybudowaniem klasztoru sióstr karmelitanek w Tarnowie.

Jednak jego choroba i śmierć spowodowała, że odznaczenie przyznał dopiero jego następca. Szczególną misją Karmelu tarnowskiego jest modlitwa za kapłanów, których to bp Wiktor Skworc powierzył duchowej trosce i macierzyńskim sercom sióstr mieszkających w tym klasztorze. Wyraził to w swojej homilii: "Modlitwa za kapłanów i towarzyszenie im modlitwą w ich apostolstwie to wasze zadanie, więcej - powinność! To mocą waszej modlitwy będą się rozstrzygały losy ewangelizacji XXI wieku, wszak jej owocność trzeba wypraszać na klęczkach u Boga, źródła łask i dobra".

Edward Storch

 

powrót