Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
Nr 9 (181) listopad 2011 r. Rok XX

NOWY SĄCZ
wydanie internetowe

Redaguje zespół: o. Paweł Adamarek SJ, Magdalena Śliwa, Iwona Biała, Agata Sekuła, Paweł Majewski, Joanna Fiut, Krzysztof Kołacz, Marietta Michałek, Paulina Zwolennik. Współpraca: Leszek Zakrzewski.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych oraz zmiany tytułów.


Pismo Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu

Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz
e-mail: [email protected]


  W numerze:

Sądecka Madonna pociesza

O żyjących zmarłych
Jezusowa korespondencja i rachunek sumienia Kościoła
Magis
„Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu”
Adwentowe oczekiwanie
Oczekiwanie na Boga
Co słychać w Filadelfii
OJCIEC PROBOSZCZ ODPOWIADA
Ulica Fryderyka Chopina
POCZTÓWKA Z ZAMBII
Feministka w średniowiecznym Kościele?

Wkładka - Parafia Ducha Świętego (wydanie internetowe)

  Wiadomości Parafii Ducha Świetego

Z życia Parafii

Dusze dzieci zjawiają się pierwsze na dźwięk cmentarnych dzwonów...
Śladami św. Pawła
ukrytym Zgromadzenie Sióstr Sług Jezusa
Dom Zgromadzenia Sióstr Sług Jezusa w Tarnowie

 

strona główna