Caritas

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi" Jan Paweł II Kolejny raz przekonaliśmy się, jak w okresie przedświątecznym wielu z naszych parafian z wielką życzliwością chciało i potrafiło bezinteresownie dawać ofiary na rzecz ludzi ubogich, chorych i rodzin wielodzietnych. Dziękujemy za każdą złotówkę wrzuconą do skarbony, każdą najdrobniejszą rzecz jak: cukier, mąka, ryż itd. złożoną do kosza w kościele czy w sklepach. Bóg zapłać. Składamy nauczycielom i uczniom szkoły "SPLOT" za zorganizowanie paczek mikołajowych ze słodyczami i zabawkami dla dzieci z rodzin wielodzietnych i rozdawanie ich w strojach aniołków.

Dziękujemy komitetowi osiedlowemu "Szujskie" za bogate paczki dla dzieci objętych pomocą "Caritas" z osiedla. Podziękowanie składamy nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół nr 2 im. "Sybiraków" i Szkoły Podstawowej nr 7 za wykonanie i rozniesienie pięknych stroików dla chorych naszej parafii. Serdeczne podziękowania składamy Dyrekcji Banku Spółdzielczego z Alei Batorego oraz Zarządowi firmy "CARBON" za wsparcie finansowe, Dyrekcji Firmy "HUZAR", Dyrekcji Firmy "PROSPONA" za miody, dżemy i inne artykuły żywnościowe. Królowej Jadwigi i Kolejowej, oraz p.p. Pyziakom w sklepie "Pekin". Bez pomocy Młodzieży byłoby ciężko pracować, dlatego składamy serdeczne podziękowania drogiej młodzieży z Zespołu Szkół Elektro-Mechanicznych oraz młodzieży z MAGISu za dyżury przy koszach w sklepach oraz pomoc w roznoszeniu paczek do rodzin.

Specjale podziękowanie ślemy do nauczycieli, rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej nr 15 za zorganizowanie akcji "kilogram". Ich hojny dar również zasilił stan paczek. Razem z rodziną wielodzietną składamy serdeczne "Bóg zapłać" anonimowemu ofiarodawcy do skarbony, który ofiarowaną kwotę przeznaczył dla szczególnie biednej rodziny wielodzietnej. Podziękowanie składamy również panu kościelnemu Marianowi, którego codzienna obecność i pomoc usprawniła znacznie przeprowadzenie świątecznej akcji. Dziękujemy panu Jerzemu - Katechecie z Zespołu Szkół Elektro-Mechanicznych za rozwożenie paczek oraz innym osobom, które z nami współpracowały. Stokrotne Bóg zapłać wszystkim Wam Dobroczyńcom.

To dzięki Waszej hojności parafialny oddział CARITAS, mógł zaopatrzyć 262 rodziny w paczki żywnościowe. Pozostałą żywność z koszy będziemy wydawać na bieżąco dla rodzin wielodzietnych i osób bardzo biednych. Przypominamy, że punkt Caritas czynny jest w czwartki od godziny 16:00 - 17:00.

powrót