Żegnając stary rok

o. Proboszcz powiedział w kazaniu: "U początku tej nowej drogi - której na imię Rok 2011 każdy z nas poszukuje źródła nadziei. Stawia pytanie -w czym mogę pokładać nadzieję? Kościół jako dobra matka podpowiada nam - że jedynym źródłem nadziei jest Bóg, który ogarnia wszechświat, i który może nam zaproponować i dać to, czego sami nie możemy osiągnąć. Co więcej - nie jakikolwiek bóg, ale ten Bóg, który ma ludzkie oblicze i umiłował nas aż do końca, każdego z nas, całą ludzkość. Jego królestwo jest obecne tam, gdzie On jest kochany i dokąd Jego miłość dociera. Tylko Jego miłość daje nam możliwość trwania w dobrym, dzień po dniu, bez utraty zapału, bez zniechęcenia czy rozpaczy. Obyśmy wszyscy umieli mądrze wykorzystać ten czas, jaki nam Bóg daje. O to się módlmy dla siebie i dla wszystkich bliskich naszemu sercu. Oby miłość Boża rozlewała się w naszych sercach, a przez nas na innych ludzi. Powierzmy się Matce Nieustającej Pomocy. Niech nam będzie pomocą, teraz, w każdym dniu Nowego Roku i w godzinie śmierci."

• Caritas naszej parafii obejmuje swą troską ponad 300 chorych; rozprowadzała świece bożonarodzeniowe i baranki wielkanocne, współpracowała ze szkołami naszej parafii w organizowaniu paczek od św. Mikołaja. Zajmowała się ponad 260 najuboższymi rodzinami. Rozdzieliła ponad 12 ton żywności.

• Około 200 osób zbierało się w czwartki na adoracje Najświętszego Sakramentu, którą prowadziły poszczególne grupy duszpasterskie parafii.

• Duszpasterstwo Młodzieżowe MAGIS wyjeżdżało na rekolekcje zimowe i wakacyjne, młodzi uczestniczyli w Ignacjańskich Dniach Młodzieży w Starej Wsi, prowadzili wielkopostne i adwentowe rekolekcje dla młodzieży, czuwali nad coroczną Drogą Krzyżową na Chruślice, w której brało udział ok. 600 osób. Zebrali 3 183 zł na Fundusz Nowego Tysiąclecia dla Uzdolnionej Młodzieży.

• 23 maja Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym, przy współpracy Kręgów Domowego Kościoła i grupy o. Pio zorganizowała II PARAFIALNY FESTYN CHARYTATYWNO - REKREACYJNY. Zebraliśmy 14 tys. zł. na witraże.

• Chór Jana Pawła II uświetniał uroczystości parafialne i wykonał kilka koncertów.

• Apostolstwo Modlitwy co miesiąc prowadziło adoracje Najświętszego Sakramentu, rozprowadzało Bethanię, otaczało modlitwą wszystkie sprawy naszej parafii.

• 100 osób z grupy o. Pio uczestniczyło w rekolekcjach w Myczkowcach.

• Na wakacje wyjechało 400 ministrantów i dzieci z zespołów muzycznych. Obozy poprowadził o. Stanisław Juruś razem z ekipą.

• W minionym roku odnowiliśmy 4 witraże już istniejące i zamontowaliśmy dwa nowe - św. Józefa i św. Katarzyny. Na ten cel otrzymaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 17 tys. zł.

• W stałej formacji w różnych grupach parafialnych uczestniczyło ok. 700 osób, w tym 300 dzieci. Powstały nowe formacje duszpasterskie- MAGIS+(duchowość ignacjańska dla dorosłych) oraz Lew Judy(spotkania modlitewne tylko dla mężczyzn). Grupa wywodząca się z Duszpasterstwa Akademickiego utworzyła zespół ewangelizacyjny.

• Sakrament chrztu przyjęło 335 dzieci, do bierzmowania przystąpiło 134, sakrament małżeństwa przyjęło 147 par, zmarło 144 osoby.

• DA Strych uczestniczyło w kursie „Nowe życie z Bogiem”.

• O. Fabian Błaszkiewicz opublikował dwie pozycje książkowe: ”Przyczajony Chrystus ukryty Bóg”, „Cztery rozmowy”, O. Jacek Prusak wydał książkę „Poznaj siebie, spotkasz Boga”.

• Redakcja Bethanii wzmocniła swój skład o nowych, młodych i energicznych redaktorów: o. Fabiana Błaszkiewicza, Ks. Marcina Chmaja, Agnieszkę Ćwikłę, Mariettę Michałek, Karolinę Żelasko, Paulinę Zwolennik, Joannę Fiut, Krzysztofa Kołacza i Agnieszkę Kaczmarską. Dziękuję Wam wszystkim za życzliwą krytykę, Waszą troskę o kościół i parafię, za wspólną modlitwę i za ofiarność na rzecz ubogich. o. proboszcz Józef Birecki

powrót