Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa - Parafia Ducha Świętego
Nr 6 (168) czerwiec 2010 r. Rok XIX

NOWY SĄCZ
wydanie internetowe

Redaguje zespół: o. Robert Więcek SI, Magdalena Śliwa, Iwona Biała, Agata Sekuła, Paweł Majewski. Współpraca: Bronisława Brzóska, Kamil Radzik.
Redakcja nie zwraca mate riałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych oraz zmiany tytułów.

Pismo Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu
Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48
33-300 Nowy Sącz
e-mail: [email protected]


Dziekuje! Bogu niech będą dzięki za kolejny rok wydawniczy naszego parafialnego miesięcznika. Cieszymy się niezmiernie, że w taki sposób posługujemy parafii kolejowej. Staraliśmy się na łamach gazety pokazać życie parafialne, a także Kościoła w Polsce i na świecie. Naszym pragnieniem było także przekazywać materiały formacyjne, które pomogłyby Czytelnikom w ich osobistym wzroście. To dzięki Wam, drodzy i wierni Czytelnicy, wychodzi to pismo. Dziękujemy za dobry odbiór! Jako redaktor chciałbym z serca podziękować Redakcji Bethanii: Agacie, Iwonie, Magdzie, Basi i Pawłowi. Dziękuję za inspiracje i comiesięczne korekty, na których tak wiele spraw było poruszanych i rozważanych. Dziękuję także Krzysiowi i Ewie za pracę edytorską i zadbanie o szatę graficzną czasopisma.

Kieruję także słowa wdzięczności do ojca Proboszcza Józefa Bireckiego za podtrzymywanie na duchu, zachęcanie, mądre uwagi i oczywiście za proboszczowskie teksty pisane co jakiś czas. Zbyt wiele nie moglibyśmy uczynić bez stałych autorów, którzy pośród swoich rozlicznych obowiązków chcieli dzielić się z nami swoim doświadczeniem pisząc stałe rubryki, i tak, pani Bożenie za refleksyjne i aktualne teksty, Agacie za podejmowanie tematów, którymi żyje współczesny człowiek i podawanie ich w prostej formie, Leszkowi za dobrze opracowane historyczne materiały na temat rocznic i wydarzeń zapisanych w kronikach kraju i Sądecczyzny, ojcu Józefowi Augustynowi za rubrykę pytań i odpowiedzi, ojcu Edwardowi Czai za cykl o powołaniu i życiu kapłańskim związany z przeżywanym rokiem kapłańskim, ojcu Tomaszowi Oleniaczowi, który raczył nas głębokimi i niebanalnymi słowami o tajemnicach życia chrześcijańskiego. Pięknymi zgłoskami zapisuje się młodzież, która wiernie pisała swe magisowe strony i na dodatek w każdą sobotę przed drugą niedzielą zbierała się, by poskładać Bethanię.

Dziękuję bardzo tym, którzy rozprowadzali w słońcu i deszczu, w cieple i na mrozie nasz miesięcznik: panu kościelnemu Marianowi, pani Wiesi ze sklepiku i paniom z Apostolstwa Modlitwy. Dziękuję za radość w pełnieniu tej służby dla wspólnoty parafialnej. Powracam do Was, drodzy Czytelnicy, bez których nie ma sensu wydawanie parafialnej gazety i z serca dziękuję za zaglądanie do środka Bethanii. Na koniec życzę Wam, drodzy Parafianie i kochana Redakcjo dużej dozy radości i satysfakcji z tego wspólnego dzieła. Na czas miesięcy wakacyjnych będę prosił o dobry wypoczynek i nabranie sił na nowe wyzwania. Niech każdy dzień będzie przeżyty na większą chwałę Bożą. o. Robert Więcek SJ

  W numerze:

II Festyn Charytytywno-Rekreacyjny

Boże Ciało, czyli procesja nadziei
Święcenia kapłańskie
Popiełuszko czyli rzecz o świętości
Wycieczka do Kłodzka
Drodzy przyjaciele misji
W sercu Boga

Magis - Z E S Ł A N I E D U C H A Ś W I Ę T E G O

KAPŁAN – obecność wieloraka, uniwersalność posługiwania, a nie wąska specjalizacja!!!

 

  Wiadomości Parfii Ducha Świetego

Z życia Parafii

XIII Festyn Rodzinny parafii Ducha Świętego
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
Dom sióstr Elżbietanek w Krynicy
W lipcowym słońcu

 

strona główna