Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa - Parafia Ducha Świętego
Nr 5 (167) maj 2010 r. Rok XIX

NOWY SĄCZ
wydanie internetowe

Redaguje zespół: o. Robert Więcek SI, Magdalena Śliwa, Iwona Biała, Agata Sekuła, Paweł Majewski. Współpraca: Bronisława Brzóska, Kamil Radzik.
Redakcja nie zwraca mate riałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych oraz zmiany tytułów.

Pismo Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu
Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48
33-300 Nowy Sącz
e-mail: [email protected]


  W numerze:

Duch św na kartki

KAPŁAN – oczekiwania wobec niego a jego możliwości
Tajemnice fatimskie
Wybór autorytetu
JAŁTA, czyli rzecz o zdradzie
Pocztówka z Zambii
NIE MA RZECZY NIEMOŻLIWYCH

„Oni cierpieniem, głodem i śmiercią zasłużyli na obecność w pamięci Narodu”

Coroczna starowiejska wyprawa

 

  Wiadomości Parfii Ducha Świetego

Z życia Parafii

Jest zakątek na tej ziemi ...
Kronikarz sądeckich jezuitów i Nowego Sącza o. Jan Preisner
Zgromadzenie Córek Bożej Miłości
Dom Córek Bożej Miłości w Krynicy
Dla dzieciaków

 

strona główna