Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa - Parafia Ducha Świętego
Nr 4 (166) kwiecień 2010 r. Rok XIX

NOWY SĄCZ
wydanie internetowe

Redaguje zespół: o. Robert Więcek SI, Magdalena Śliwa, Iwona Biała, Agata Sekuła, Paweł Majewski. Współpraca: Bronisława Brzóska, Kamil Radzik.
Redakcja nie zwraca mate riałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych oraz zmiany tytułów.

Pismo Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu
Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48
33-300 Nowy Sącz
e-mail: [email protected]


  W numerze:

Dar dla i za kapłanów

Stawanie się „drugim chrystusem”
Moja pascha
KAPŁAN – obecność nie-zwykła
Po rekolekcjach akademickich
Spotkanie św. Tomasza z Jezusem
WIEŚCI Z CARITAS PARAFIALNEJ
M A G I S

NIEMIECKA KRZYWDA, czyli rzecz o wypędzeniach

Z Polski wyjdzie iskra

 

  Wiadomości Parfii Ducha Świetego

Z życia Parafii

Pamięć nie dała się zgładzić
Wielbiciel Przenajświętszej, poskromiciel rabacji – o. Karol Antoniewicz
Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzięciątka Jezus
Klasztor Sióstr Karmelitanek w Wielogłowach

 

strona główna