Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa - Parafia Ducha Świętego
Nr 3 (165) marzec 2010 r. Rok XIX

NOWY SĄCZ
wydanie internetowe

Redaguje zespół: o. Robert Więcek SI, Magdalena Śliwa, Iwona Biała, Agata Sekuła, Paweł Majewski. Współpraca: Bronisława Brzóska, Kamil Radzik.
Redakcja nie zwraca mate riałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych oraz zmiany tytułów.

Pismo Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu
Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48
33-300 Nowy Sącz
e-mail: [email protected]


  W numerze:

Oblicze Jezusa pełne miłości

KAPŁAN – nie-zwykła obecność pośród ludu
KATYŃ, czyli rzecz o zbrodni
Pocztówka z Zambii
Nie ciesz się za bardzo
Bosa noga – człowieczy los
ABC duchowej adopcji
M A G I S

Caritas

W MROKU JEST TYLE ŚWIATŁA
Relikwie o. Pio w naszej parafii

 

  Wiadomości Parfii Ducha Świetego

Z życia Parafii

Nowinki z życia kobiet w okresie międzywojennym
Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa (Józefitki)
Dom Prowincjalny Sióstr Józefitek w Tarnowie
Dla dzieciaków
Dziejopis Nowego Sącza (o. Jan Sygański)

 

strona główna