Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa - Parafia Ducha Świętego
Nr 10 (172) grudzień 2010 r. Rok XIX

NOWY SĄCZ
wydanie internetowe

Redaguje zespół: o. Fabian Błaszkiewicz SJ, ks. Marcin Chmaj SJ, Magdalena Śliwa, Iwona Biała, Agata Sekuła, Agnieszka Ćwikła, Marietta Michałek, Paweł Majewski, Karolina Żelasko, Paulina Zwolennik, Joanna Fiut, Krzysztof Kołacz, Agnieszka Kaczmarska (fotografie). Współpraca: Bronisława Brzós ka, Leszek Zakrzewski, Iwona Jędrusik, Radosław Kiełcz, o. Robert Więcek SJ.
Redakcja nie zwraca mate riałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych oraz zmiany tytułów.

Pismo Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu
Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48
33-300 Nowy Sącz
e-mail: [email protected]


 

  W numerze:

ADWENT – odmrażanie serca

Kim naprawdę był Jezus?
Takim jak my się nie pomaga…
Aleje Stefana Batorego
Spod krwawej Cordis
Gdzie uciekły nasze siostry?

Od razu robi się o niebo cieplej

Święty Szczepan
Akcja „Mikołaj”

 

  Wiadomości Parfii Ducha Świetego

Z życia Parafii

Święty Mikołaj - czy istnieje naprawdę?
O. Józef Balcarek (1889 – 1978)
Adoracja Dzieciątka Jezus
Św. Franciszek Ksawery – patron misji katolickich
Witajcie drogie Dzieciaki!

 

strona główna