Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa - Parafia Ducha Świętego
Nr1 (163) styczeń 2010 r. Rok XIX

NOWY SĄCZ
wydanie internetowe

Redaguje zespół: o. Robert Więcek SI, Magdalena Śliwa, Iwona Biała, Agata Sekuła, Paweł Majewski. Współpraca: Bronisława Brzóska, Kamil Radzik.
Redakcja nie zwraca mate riałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych oraz zmiany tytułów.

Pismo Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu
Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48
33-300 Nowy Sącz
e-mail: [email protected]


  W numerze:

Wydarzyło się w 2009

KAPŁAN – celibat ale nie izolacja !!!
Chrzest chrztowi nierówny
JENIECKIE WIGILIE czyli rzecz o tęsknocie
Ona przeżyła śmierć
32. Europejskie Spotkanie Młodych
To dziś nie sprzedaje się dobrze
CO W MAGISIE PISZCZY?
WIEŚCI Z CARITAS PARAFIALNEJ
Pocztówka z Zambii
Seminarium Odnowy Wiary

 

  Wiadomości Parfii Ducha Świetego

Z życia Parafii

Przybywa ślubów, ubywa pogrzebów...
Tajemnica IV Radosna: Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni (Łk 2, 22-40)
Urszulanki
Dla dzieciaków
Z wizytą u Świętej Rodziny

 

strona główna