10 luty w Białym Klasztorze trwa kurs dla lektorów. Z naszej parafii uczestniczy w nim ponad 30 chłopaków (pod opieką o. Stanisława Jurusia).

11 luty obchodzono Światowy Dzień Chorych – Caritas parafialna przygotowała i rozniosła 310 podarków dla naszych chorych.

11 luty o. Fabian Błaszkiewicz wyjechał na spotkanie duszpasterzy młodzieżowych MAGIS-u do Gliwic.

12-14 luty we wspólnocie zakonnej przebywał o. Prowincjał Krzysztof Dyrek, który przyjechał na coroczną wizytę.

16-18 luty Duszpasterstwo Akademickie „Strych” udało się do Krościenka n. Dunajcem na Dzień Wspólnoty.

25 luty o. Wiesław Krupiński rozpoczął głoszenie kazań pasyjnych w czasie nabożeństwa Gorzkich Żali.

1 marca o. Więcek wygłosił konferencję z duchowości: Przebaczenie ob darowaniem bliźniego…

03-05 marca w DA „Strych” kolejne warsztaty teatralne.

15 marca z cyklu Teologiczne tabu ojciec Robak zaprasza na konferencję: Sakrament pokuty - uszny czy przez Internet?

18-21 marca akademickie rekolekcje wielkopostne.

25 marca – 1 kwietnia w naszej parafii odbędą się misje miłosierdzia.