9 grudnia Z racji św. Mikołaja w naszej parafii rozdano ok. 650 paczek dla dzieci. Serdecznie dziękujemy za pomoc firmom Newag, Asort, Ramex, Uniqua. Dziękujemy również redakcji Dziennika Polskiego za 50 paczek dla dzieci.

11 grudnia w kościele zawieszono stacje Drogi Krzyżowej. I i II stacja to dar kolejarzy z Zakładu Linii Kolejowych i Związków Zawodowych działających przy zakładzie w Nowym Sączu, III to dar Sekcji Pasażerskich, a IV to dar Sekcji Energetyki, Sekcji Przewozów Towarowych i Sekcji Gospodarowania Nieruchomościami w Nowym Sączu. Państwo Maria i Julian Majocha wraz z dziećmi są ofiarodawcami V stacji. Stacja VIII to dar Teresy i Andrzeja Kopieńskich z dziećmi, a stacje XII i XIII to dar firmy EBA z ul. Bielowickiej. Stacje VI, VII, IX, X, XI to wotum wdzięczności poszczególnych rodzin.

14 grudnia w ramach konferencji z duchowości o. Robert Więcek wygłosił konferencję na temat: Czar powtarzanych formułek – słów kilka o modlitwie Jezusowej.

16 grudnia – Grupa teatralna „Larte” Duszpasterstwa Akademickiego „Strych” wystawiła sztukę opartą na tekstach Ernesta Bryla zatytułowaną „Przed drzwiami stajenki”. Jest to refleksja adwentowo- -bożonarodzeniowa.

16 grudnia Duszpasterstwo Młodzieżowe MAGIS przeprowadziło ad wentowe czuwanie modlitewne dla młodych ludzi.

27 grudnia rozpoczęcie wizyty duszpasterskiej tzw. kolędy…

31 grudnia o. Proboszcz przewod ni czył uroczystej Mszy św. z okazji za koń czenia roku 2006 – wygłosił oko li cz nościową homilię, w której pod sumował miniony rok. Na koniec wystawienie Najśw. Sakramentu i odśpiewanie Te Deum.

31 grudnia odbyły się sylwestrowe bale!

6 stycznia w Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli o godz. 10.00 odprawiono Msze św. w intencji pracowników, rencistów, emerytów i ich rodzin z Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu.