SERCANIE SCJ

Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego – Congregatio Sacerdotum a Sacro Corde Jezu

Założyciel Zgromadzenia – o. Leon Dehon urodził się w La Capelle w północnej Francji, 14 marca 1843 r. w bogatej rodzinie ziemiańskiej, piastującej w tym mieście urząd burmistrza (dziadek, ojciec, brat). Decydujący wpływ na wychowanie Leona miała matka, kobieta bardzo religijna, żywiąca szczególne nabożeństwo do Najśw. Serca PJ. Leon wcześnie opuścił dom rodzinny, aby zdobyć wykształcenie. Najpierw uczył się w kolegium w Hazebrouck, a potem w Paryżu. Na życzenie ojca podjął studia na politechnice i na wydziale prawa, kończąc oba kierunki z doskonałym wynikiem. W wieku 19 lat został adwokatem, a dwa lata później doktorem prawa w Sądzie Apelacyjnym w Paryżu. Największym jednak jego pragnieniem było ukończenie teologii. Po pokonaniu wielu trudności w 1865 r. rozpoczął naukę w Seminarium Francuskim św. Klary w Rzymie.

Trzy lata później w Bazylice na Lateranie otrzymał święcenia kapłańskie. Przez kilka lat był wikariuszem w Saint Quentin, gdzie dał się poznać jako gorliwy obrońca robotników. W czasie pobytu w Loreto w 1877 r. odkrył w sobie tęsknotę za życiem zakonnym. 28 czerwca 1878 r. złożył śluby zakonne i jest to data powstania Zgromadzenia. Swoje długie życie poświęcił służbie Kościołowi, który na przełomie XIX i XX wieku musiał stawić czoła całkowicie nowej sytuacji społecznej i politycznej, wynikającej z gwałtownego rozwoju przemysłu, pojawienia się wielkiej liczby robotników, skazanych na życie w urągających ludzkiej godności warunkach. Stał się prekursorem Kościoła nowych czasów. Zmarł w domu zakonnym w Brukseli 12 sierpnia 1925 r. W 1952 r. rozpoczął się jego proces beaty.kacyjny. 29 stycznia 2004 r. Komisja ds. Kanonizacyjnych wydała w tej sprawie pozytywną opinię. Działalność Sercanów Obecnie Zgromadzenie liczy ponad 2300 zakonników. Filarem ich duchowości jest idea wynagradzania Bożemu Sercu, wyrażająca się głęboką pobożnością eucharystyczną.

Codzienna Eucharystia i adoracja Najśw. Sakramentu, sprawowane w duchu miłości i wynagrodzenia są prawdziwą służbą Kościołowi. Sercanie w Polsce Pierwsi księża Sercanie przybyli do Polski w 1928 r., osiedlili się w Krakowie Płaszowie. W 1947 r. została utworzona prowincja, licząca obecnie prawie 300 zakonników. Do naszej diecezji przyjął Sercanów bp J. Stepa w 1949 r. Zamieszkali w Tarnowie i tu utworzyli swoje studium teologiczne. Klerycy uczęszczali na wykłady do miejscowego Instytutu Teologicznego. W 1956 r. otwarto sercańskie Studium Teologiczne w Krakowie. W 1960 r. zostało ono przeniesione do Stadnik i tam funkcjonuje jako Wyższe Seminarium Misyjne Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Sercanie polscy prowadzą działalność rekolekcyjno - misyjną w całym świecie, duszpasterstwo para.alne (w 14 para.ach), pracują na uczelniach katolickich, jako kapelani sióstr zakonnych oraz w szpitalach i domach opieki społecznej, zajmują się duszpasterstwem przedsiębiorców i pracodawców, prowadzą pomoc socjalną i charytatywną przy para.ach i domach zakonnych, mają własne wydawnictwo – DEHON w Krakowie.

W 1949 r. zostało im powierzone duszpasterstwo we Florynce. Dekretem bpa J. Stepy z 1951 r. w miejsce para.i greckokatolickiej w Binczarowej powstała para.a rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Skupia ona 1120 wiernych, funkcję proboszcza pełni aktualnie ks. Marek Romańczyk SCJ. Proboszczem para.i we Florynce (1450 wiernych) jest ks. Józef Kusek. Kardynał Karol Wojtyła w 1978 r. w czasie pobytu w Stadnikach powiedział o Sercanach: „Jesteście potrzebni jako Zgromadzenie Najświętszego Serca Jezusowego, jesteście potrzebni. Potrzebny jest wasz charyzmat. Potrzebna jest wasza duchowość. Potrzebna jest wasza posługa... Jesteście potrzebni ze względu na to, że charyzmat waszego Zgromadzenia, że wasze powołanie odpowiada potrzebom każdego ludzkiego serca. Dlatego prosimy was, ażebyście służyli ludzkim sercem, każdemu i wszystkim. Prosimy was, abyście w serca polskie wprowadzili tajemnicę Tego Serca, które jest źródłem życia i świętości”.

Michał Nowakowski

powrót