BRYLL NA STRYCHU

CZEKAJĄC NA NIEGO

Czekanie jest trudnym czasem wymagającym od człowieka cierpliwości i zaufania Bogu temu, który jest sprawcą wszystkiego. W świadome wyczekiwanie przyjścia Pana wprowadziła swoim spektaklem poetyckim wszystkich zebranych w pomieszczeniach DA Strych, grupa teatralna Larte, działająca przy Duszpasterstwie Akademickim „Strych”. Dnia 16 grudnia przedstawiła ona spektakl poetycki pt. „Przed drzwiami stajenki” oparty na tekstach Ernesta Brylla. Jego reżyserem jest Agnieszka Trzeciakiewicz, a spektakl ten został przygotowany podczas warsztatów teatralnych prowadzonych przez Agnieszkę w dniach od 17 do 19 listopada. Spotkał się on z dużym zainteresowaniem nie tylko samych Strychowiczów.

W trzecią sobotę adwentu zgromadził liczną grupę, jak na pomieszczenia strychowe, ok. czterdziestu osób chcących podzielić wspólny czas oczekiwania na Tego, który jest światłością dla wszystkich ludzi żyjących w mroku. Nie bezpodstawnie więc „...na początku zgaszono światło, byłem trochę zmęczony i pomyślałem, Boże zaraz tu zasnę, ale się nie dało bo mnie wciągnęło to przedstawienie”, powiedział jeden ze strychowców.

Ciemność będąca stanem oczekiwania, a kojarzona z lękiem i bojaźnią człowieka o jego życie po chwili przemieniała się w wąską smugę światła skupiającą na sobie wszystkich zarówno publiczność jak i występujących.

Opowieść zawarta w tekstach E. Brylla jest w pewnym sensie aktem zawierzenia Bogu sprawcy każdego czekania, oddaniem w Jego ręce relacji, modlitwą o dobre przeżycie chwili. Spektakl ten ukazując sytuacje znane człowiekowi takie jak: odrzucenie, opuszczenie przez przyjaciół, opuszczenie przyjaciół i Boga przez sam fakt, że człowiek popełnił błąd i czuje się niegodny przebywania z innymi i szukania obecności Bożej. „Poważne było”, powiedział ktoś z oglądających, bo takie być miało, żeby dotknąć pewnej głębi i przypomnieć o sobie zawsze wtedy, kiedy ogarnia nas ciemność.

 

powrót