Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa * Parafia Ducha Świętego
Nr 2(86) luty2002 r. Rok XI
NOWY SĄCZ
wydanie internetowe


Jest czas śmiechu i czas płaczu
Czas pląsów i czas zawodzenia

BETHANIA
Pismo Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu. Redaguje zespół: ks. Marek Tryznowski SI, o. Jacek Siepsiak SI, Agata Czelusta, Grzegorz Sikorski, Magdalena Śliwa, współpraca: Ryszard Bogdał, Bronisława Brzóska, Jolanta Dudczyk, Kuba Janowicz, Leszek Zegzda.
Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych oraz zmiany tytułów.


"Wiadomości" Parafii Ducha Świętego
Wkładka do miesięcznika "Bethania" Redaguje zespół: ks. Krystian Biernacki SJ, Joanna Ruchała, Janusz Miczek (fot.), Michał Nowakowski, Tomasz Ruchała, Henryk Szewczyk, Edward Storch (grafika), Marian Guzy.
Adres redakcji: 33-300 Nowy Sącz, ul. Piotra Skargi 10